fbpx

Rehabilitacja chorób przewlekłych – Projekt finansowany z UE

 

„Rehabilitacja aktywnych zawodowo” – Regionalny Program rehabilitacji osób z przewlekłymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: 
Przywrócenie właściwej, możliwe najlepszej sprawności fizycznej uczestnikom projektu tj. kobietom w wieku 50 do 59 roku życia i mężczyznom w wieku 50- 64 lata, którzy z uwagi na stan zdrowia związany z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego (wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54) mają problemy z kontynuacją zatrudnienia lub powrotem do pracy. Poprzez udziału w projekcie i poprawę stanu zdrowia osoby te będą miały możliwość podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia.

Program kierowany jest do osób:
– w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
– mieszkańców miasta Częstochowy oraz okolic,,
– nie korzystających w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do uczestnictwa w projekcie ze świadczeń rehabilitacyjnych z powodu tych samych jednostek chorobowych, finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, PEFRON

Regulamin uczestnictwa_choroby przewlekle

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie, należy wydrukować i podpisać dokumenty widoczne poniżejKomplet wymaganych dokumentów należy złożyć w recepcji ośrodka.

Dokumenty prosimy drukować w kolorze!!

Wniosek rekrutacyjny_choroby przewlekłe

Oświadczenie RODO_choroby przewlekłe